Innovatiivisuuden uhkia

Usein tuntuu siltä, että meillä on jo kaikkea, emmekö voisi asettua aloillemme ja tehdä sitä mitä osaamme ilman että koko ajan tarvitaan uutta?

Tämä meidän maailmamme ei toimi näin. Me olemme kehitys- ja kasvuhakuisia toiminnallisesti, teknisesti ja taloudellisesti. Kilpailukykymme vuoksi sekä nykyisten ja uusien yritysten menestymiseksi tarvitaan uusia oivalluksia, tuotteita ja menetelmiä. Ellei ole kasvua, tuotantoa, kulutusta ja taloudellisia voimavaroja ollaan pysähtyneisyyden, taantuman tai laman kourissa, mikä ei suinkaan näytä hyvältä olotilalta.

On kuitenkin hämmästyttävää, että tällä hetkellä monessa yrityksessä, suurissakin, aliarvioidaan ja supistetaan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa ja sen seurauksena syntyviä potentiaalisia keksintöjä, siis tulevaisuuden menestysmahdollisuuksien uhallakin. Tällöin ei ymmärretä tai haluta ymmärtää, että näin vaarannetaan ensin yrityksen, sitten suomalainen tutkimus- ja kehitysosaaminen ja seuraavaksi lähivuosien uudet tuotteet ja pian koko yrityksen kilpailukyky. Tuntuukin siltä, että viime vuosikymmenen menestyksen taustatekijät ja eväät on jo unohdettu. Usein näyttää siltä myös siltä, että kun suomalaisyritys ostetaan kansainväliseen omistukseen, on yrityksen suomalainen tutkimus- ja kehitystoiminta uhattuna.

Meillä Suomessa on hyvät mahdollisuudet jatkuvaan menestykseen keksintö- ja innovaatiosektorilla. Meidän vahvuutemme lähtee ihmisistä, meidän luonteestamme, luovuudestamme ja osaamisestamme. Me olemme uteliaita, uutuushaluisia, yritteliäitä, naapureille kateellisia ja mietiskelijöitä. Me etsimme luonnosta voimaa ja olemme uusiutumista hakevia. Me olemme myös kriittisiä ja kysymme, miksei näin voi tehdä tai voisiko tämän tehdä toisin. Me olemme systemaattisia, ahkeria ja tunnollisia, jopa EU:n mallioppilaita. Luovuus ja keksinnöllisyys versovat näistä ja vastaavista ominaisuuksista ja ne ovat johtaneet meidät suomalaiset maailman huipulle. Menestys on lisäksi tarvinnut merkittävästi osaamista, työntekoa ja sisua. Laakereillaan lepäämiseen ei kuitenkaan ole mitään mahdollisuuksia eikä syytä.

Kari Sipilä, Innosuomi-palkintojenjakojuhla 18.11.2003
www.futureinnovations.fi

Invention Activity in Finland

The Republic of Finland, a member of the European Union, lies in the north of Europe. Finland borders Sweden in the west and Russia in the east. Some 5.2 million people live in Finland. Finnish territory covers 338,000 square kilometers and includes 60,000 lakes. The whole country is covered in a blanket of snow in the winter, but summers are warm and beautiful. The population of the metropolitan area of the capital, Helsinki, including suburban cities of Espoo and Vantaa is one million.Finland’s GNP per capita totaled EUR 25000 in 2004, which was close to the mean for the European Union.

Finland is a modern and progressive country with good social services and highly developed and specialized industries. The most significant industries deal with metal and engineering products, forest products and products of information technology like mobile phones. Finnish high-tech exports grew over the ten-year span between 1989 and 1998 from 1 billion to 7 billion U.S. dollars. Main trade partners include Sweden, Germany, Russia, UK and USA. About 95 percent of the Finnish households have cell phones, 65 percent own a personal computer and 52 percent have an internet connection.

International evaluations of Finnish innovation activities and competitiveness have shown that Finland ranks in these fields among the first ones in the world. Finland is among the first nations in the world in domestic patent applications per population and number one in high tech patents. The Finnish know-how, invention activity, networking and the various programs and funding for advisory services, evaluation, patenting, product development and commercialization of inventions are on a high level when compared internationally. Finnish Government and corporations both invest heavily in research and development – currently a combined total of 3,5% of Finnish GNP, or near 5 billion USD. Cooperation between public and private sectors as well as networking are very good and important. Thus, Finnish companies have experienced that innovation activities combined to active management and good networking give good and competitive results.

Kari Sipilä
www.futureinnovations.fi