Etusivu


Keskeiset toiminnot


Liikkeenjohdon konsultointia innovaatio- ja teknologia-aloilla. Esitelmiä ja koulutuksia yrityksille, järjestöille ja oppilaitoksille

 • Keksinnöt, innovaatiot, konsultointi
 • Keksintöjen ja innovaatioiden kehitys ja kansainvälistyminen
 • Teollisoikeusstrategia ja -politiikka
 • Keksintöjen kaupallistaminen kotimaassa ja kansainvälisesti, lisensointi
 • Management
 • Verkottumisen edistäminen ja yhteistyö
 • Seniorien tarvitsemat innovaatiot
 • Koulutus ja mentorointi
 • Keksintö- ja innovaatioalan esitelmät kotimaassa ja kansainvälisesti
 • Asiakkaina yritykset, julkinen hallinto, yliopistot, järjestöt ja keksijät

Main Activities


Management Consulting in the Fields of Innovations and Technology. Presentations for Companies, Organizations and Universities

 • Inventions, Innovations, Consulting
 • Innovation Development Activities
 • Intellectual Property Strategy and Policy
 • Commercialization of Technology and IPR, Licensing
 • Innovations for Senior Citizens
 • Management
 • Mentoring
 • Networking and Cooperation
 • Lectures, Presentations, Articles
 • Clients: Companies, Public Authorities, Universities, Organizations and Inventors