Keksinnöillä päästävä markkinoille

Keksinnön keskeiset kaupallistamisvaihtoehdot ovat tuotanto nykyisessä tai uudessa yrityksessä, lisensointi, yhteistyösopimus ja yritysosto.

Keksintöä tulee alun alkaen harkita liiketoimintamahdollisuutena, busineksena yritykselle. Tuotantoon ottamisen arviointi- ja vertailutilanne on sama riippumatta siitä, onko keksintö tehty yrityksessä, ns. työsuhdekeksintönä, vai onko sen tehnyt ulkopuolinen keksijä, joka tarjoaa keksintöään hyödyntäjäyritykselle. Yrityksessä tehdyt keksinnöt saattavat tosin lähteä luontevammin liikkeelle, kun sopivat tuotantomahdollisuudet ovat käytettävissä ja keksiminen on tapahtunut omalla tuotantoalalla. Toisaalta on syytä korostaa sellaista ajattelutavan muutosta, että yrityksen ulkopuolelta voi tulla yhtä hyvä tai parempikin tuoteidea kuin omasta talosta. Tämä edellyttää keksintöjen kehittämistä markkinoitavaan kuntoon, usein prototyyppeineen ja videoineen sekä erityistä markkinointitaitoa ja resursseja.

Maamme tekninen ja taloudellinen kehitys nojaa voimakkaasti uusiin ja kilpailukykyisiin tuotteisiin. Ne jakautuvat merkittävyytensä perusteella eri tasoille ja sektoreille high tech´istä arkipäivän elämään. Jotkut kantavat kansainväliseen menestykseen, jotkut ovat merkittäviä omassa maakunnassaan. Merkittävä osa pienen ja keskisuuren teollisuuden toiminnasta liittyy kotimarkkinoihin ja sillä on tärkeä työllistävä merkitys.

Kari Sipilä
www.futureinnovations.fi