Keksinnön arvon laskeminen

Keksinnön keskeisenä tavoitteena on taloudellinen menestys. Keksinnön arvon laskeminen, erityisesti etukäteen, on erittäin vaikeaa. Pelkkä patentti aiheuttaa alkuun vain kuluja. Keksinnöllä on kuitenkin

  • yhteiskunnallinen arvo
  • liiketoiminnallinen arvo.

Yhteiskunnalliseen arvoon liittyvät mm. elinkeinotoiminta, terveysvaikutukset, työllisyys ja verot.

Liiketoiminnallinen arvo voidaan laskea monin eri perustein, nojautuen esimerkiksi

  • tuottoarvoon
  • substanssiarvoon
  • kustannuksiin ja tavoiteltavaan voittoon
  • markkina-arvoon tai mahdollisuuksiin tai
  • kilpailutilannetekijöihin.

Keksinnön arvon laskemiseen vaikuttavia tekijöitä ovat usein mm. keksinnön kehitystyön tai markkinoinnin keskeneräisyys, toteutusresurssit, potentiaalin ja odotuksien erilaiset näkymät, rahoittajien tai sijoittajien arviot sekä kilpailutekijät.

Kari Sipilä
www.futureinnovations.fi