Innovatiivisuuden uhkia

Usein tuntuu siltä, että meillä on jo kaikkea, emmekö voisi asettua aloillemme ja tehdä sitä mitä osaamme ilman että koko ajan tarvitaan uutta?

Tämä meidän maailmamme ei toimi näin. Me olemme kehitys- ja kasvuhakuisia toiminnallisesti, teknisesti ja taloudellisesti. Kilpailukykymme vuoksi sekä nykyisten ja uusien yritysten menestymiseksi tarvitaan uusia oivalluksia, tuotteita ja menetelmiä. Ellei ole kasvua, tuotantoa, kulutusta ja taloudellisia voimavaroja ollaan pysähtyneisyyden, taantuman tai laman kourissa, mikä ei suinkaan näytä hyvältä olotilalta.

On kuitenkin hämmästyttävää, että tällä hetkellä monessa yrityksessä, suurissakin, aliarvioidaan ja supistetaan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa ja sen seurauksena syntyviä potentiaalisia keksintöjä, siis tulevaisuuden menestysmahdollisuuksien uhallakin. Tällöin ei ymmärretä tai haluta ymmärtää, että näin vaarannetaan ensin yrityksen, sitten suomalainen tutkimus- ja kehitysosaaminen ja seuraavaksi lähivuosien uudet tuotteet ja pian koko yrityksen kilpailukyky. Tuntuukin siltä, että viime vuosikymmenen menestyksen taustatekijät ja eväät on jo unohdettu. Usein näyttää siltä myös siltä, että kun suomalaisyritys ostetaan kansainväliseen omistukseen, on yrityksen suomalainen tutkimus- ja kehitystoiminta uhattuna.

Meillä Suomessa on hyvät mahdollisuudet jatkuvaan menestykseen keksintö- ja innovaatiosektorilla. Meidän vahvuutemme lähtee ihmisistä, meidän luonteestamme, luovuudestamme ja osaamisestamme. Me olemme uteliaita, uutuushaluisia, yritteliäitä, naapureille kateellisia ja mietiskelijöitä. Me etsimme luonnosta voimaa ja olemme uusiutumista hakevia. Me olemme myös kriittisiä ja kysymme, miksei näin voi tehdä tai voisiko tämän tehdä toisin. Me olemme systemaattisia, ahkeria ja tunnollisia, jopa EU:n mallioppilaita. Luovuus ja keksinnöllisyys versovat näistä ja vastaavista ominaisuuksista ja ne ovat johtaneet meidät suomalaiset maailman huipulle. Menestys on lisäksi tarvinnut merkittävästi osaamista, työntekoa ja sisua. Laakereillaan lepäämiseen ei kuitenkaan ole mitään mahdollisuuksia eikä syytä.

Kari Sipilä, Innosuomi-palkintojenjakojuhla 18.11.2003
www.futureinnovations.fi