Suomi on keksijöiden maa

Suomalaisilla on hyvät mahdollisuudet menestyä keksintö- ja innovaatiosektorilla. Vahvuutemme lähtee ihmisistä, luonteestamme, luovuudesta ja osaamisesta. Olemme uteliaita, uutuushaluisia, naapureille kateellisia, mietiskelijöitä ja kriittisiä. Etsimme luonnosta voimaa ja uusiutumista. Kysymme miksi näin ei voi tehdä ja voisiko tämän tehdä toisin. Olemme systemaattisia, ahkeria ja tunnollisia, jopa EU:n mallioppilaita. Keksinnöllisyys versoo näistä ominaisuuksista. Nämä piirteet ovat johtaneet suomalaiset maailman huipulle, mutta se ei ole tapahtunut ilman osaamista, sisua ja työntekoa.

Keksintöjen historia on yhtä vanha kuin ihmisen historia. Keksintöjen luonne on vain muuttunut ihmisen kehityksen myötä. Henkisten resurssien kasvaessa ja elinympäristön muuttuessa erilaisilla keksinnöillä on vastattu kysyntään eli kulloistenkin ongelmien ratkaisuun. Kun pyörä keksittiin Mesopotamiassa 8 000 vuotta sitten ja höyrykoneen käyttö alkoi valistuksen aikana, on röntgensäteiden keksimisestä vain runsaat 100 vuotta. Tietokoneiden ja nykyaikaisen viestinnän mahdollisuudet ovat olleet ulottuvillamme vasta aivan viime aikoina. Valtava kehitys jatkuu voimakkaana.

Merkittäviä ja menestyneitä suomalaisia keksintöjä – innovaatioita – ovat mm. Abloy-lukko, AIV-liuos ja -suola, Suomi-konepistooli, säätä tutkiva radioluotain, liekkisulatusmenetelmä kuparin valmistuksessa, metallinilmaisin, sykemittari, kolesteroliton margariini ja internet-suojaukset sekä lukuisat matkapuhelimiin ja muuhun tieto- ja informaatiotekniikkaan, metsäteollisuuteen ja metalliteollisuuteen liittyvät keksinnöt.

Innovatiivisuus liittyy ihmisen elämän kaikkiin vaiheisiin ja niiden toimintoihin.

Kari Sipilä
www.futureinnovations.fi