Keksinnöillä on arvoa vasta tuotteina

Keksintöjä syntyy ihmisten ideoista, oivalluksista, tutkimusryhmien työssä tai yrityksissä oman tuotekehityksen tuloksista tai vastauksena markkinatarpeeseen. Korostan erityisesti nuorten osaajien innovatiivisuutta ja idearikkautta sekä toisaalta yritysten valveutuneisuutta etsiä ja ottaa käyttöön uusia tuoteideoita, sillä se mitä nyt ideoidaan, sitä vasta monen vuoden päästä myydään. Innovatiivisuus ja kilpailukyky eivät tule itsekseen, vaan osaamisen ja määrätietoisen työskentelyn tuloksina. Keksintöjen kehitys on varsin riskinalaista toimintaa, jonka vuoksi erityisesti alkuvaiheessa tarvitaan julkisen vallan rahoitusta.

Harva idea on valmis syntyessään ja niinpä keksinnöt on kehitettävä tuotteiksi markkinoille. Kehittämisvaihe vaatii henkistä panosta, tietotaitoa sekä taloudellisia voimavaroja. Erityinen huomio kiinnitetään jo mahdollisimman aikaisin markkinaselvityksiin ja mahdollisten asiakkaiden – kuten kuluttajien tai teollisuusyritysten toiveisiin tai vaatimuksiin. Monen vaiheen jälkeen monesta keksinnöstä – ei suinkaan kaikista – saadaan valmis tuote tuotantoon ja markkinoille.

Keksintöjä on niiden varhaisessa kehitysvaiheessa vaalittava kuin taimia, jotta ne kasvaisivat ja kehittyisivät.

Kari Sipilä
www.futureinnovations.fi